Thursday, March 26, 2009

Kalau aku bukan orang UMNO...

Terlalu jumud minda sesetengah manusia. Apabila kita tidak memilih hitam, kita dituduh memilih warna putih – gaya fikir yang menghadkan warna kepada hitam dan putih sahaja. Terlupa pada wujudnya warna biru, merah, hijau, kuning dll. Petanda minda yang tidak bebas dan ortodoks. Meskikah kita yang sedar akan keadaan ini akur membuat pilihan di antara dua warna itu dan melupakan terus kewujudan warna-warna lain. Maka jelaslah apa yang dizahirkan oleh minda manusia jumud itu satu pengiktirafan.

No comments: